Broschyr

Sedan etableringen 1756 i Robertsfors har Norrlandsgjuteriet varit en del av Sveriges industrihistoria. Idag är vi ett specialiserat gjuteri som inriktar sig på korta ledtider och högsta produktkvalitet. Våra kunder är huvudsakligen företag inom tyngre svensk verkstadsindustri. Läs mer om vår historia och produktion i våran nya broschyr.

Kvalité

Företagets kvalitetspolicy är att leverera gjutgodset i enlighet med kundernas krav. Våra kunder ska med förtroende vända sig till oss och de ska uppleva att våra produkter och tjänster borgar för kvalitet och att vi arbetar med ständiga förbättringar. Företagets kvalitetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015 av Qvalify AB

Norrlandsgjuteriet AB

Sedan etableringen 1756 i Robertsfors har Norrlandsgjuteriet varit en del av Sveriges industrihistoria. Idag är vi ett specialiserat gjuteri som inriktar sig på korta ledtider och högsta produktkvalitet.

Adress

Norrlandsgjuteriet AB Box 47, 915 21 Robertsfors Sweden

Kontakt

Phone int +46 934 39 000 | Fax int +46 934 39 001 | info@norrgjut.se

© Norrlandsgjuteriet AB 2018